TechMold - O našej spoločnosti

Okolie Považskej Bystrice je známe dlhoročnou tradíciou v strojárskom priemysle.

V tejto tradícii pokračujeme od roku 2015 ako firma Techmold Slovakia. Využívame dlhoročné skúsenosti zakladateľov a zamestnancov firmy k splneniu našej vízie, ktorou je silná konkurencieschopná firma vytvárajúca nové pracovné pozície.

Od roku 2015 sa naša firma neustále rozrastá, navyšujeme naše výrobné
kapacity, vylepšujeme technológie a zdokonaľujeme naše služby
zákazníkom, o čom svedčia naše hospodárske výsledky.

Rectangle 13 (1)
Rectangle 13 (2)

Naše služby sú zamerané na výrobu a opracovanie dielov do potravinárskeho, leteckého a automobilového priemyslu a tiež do všetkých oblastí, v ktorých sa využívajú diely vyrábané na CNC obrábacích centrách.

Materiály, ktoré dokážeme opracovať sú zliatiny hliníka, konštrukčné aj špeciálne ocele, plasty, farebné kovy a kompozitné materiály. Viac informácií sa dozviete v časti produkty.

Výrobné kapacity našej firmy tvorí aktuálne sedem 5-osových obrábacích centier a šesť 4 a 3-osových obrábacích centier. Tie sú doplnené ďalšími technológiami, ktoré nájdete v časti technológie.

image 29

ISO 9001: 2015/STN EN ISO 9001:2016

Výroba presných súčastí určených do potravinárskeho, automobilového, strojárskeho a leteckého priemyslu.

Zobraziť v PDF.