Kvalita A ODBORNOSŤ ktorú inde nenájdete

Zákazková a sériová výroba

11
22
33
44
55
66
77
88

PROTOTYPOVÁ VÝROBA

SÉRIOVÁ VÝROBA

OPRACOVANIE ODLIATKOV A VÝKOVKOV

VÝROBA A OPRAVA FORIEM

Výroba obstrihových nástrojov

Upínacie nástroje a prípravky

Naše technológie

Poskytovať najkvalitnejšie služby
a splniť požiadavky našich zákazníkov.

Rectangle 13

Firma Techmold Slovakia je rodinná strojárska firma. Predmetom nášho podnikania je zákazková a sériová výroba jednoduchých aj veľmi zložitých dielov do strojárskeho, leteckého, potravinárskeho, energetického a automobilového priemyslu na 5-osových; 4-osových a 3-osových obrábacích centrách pre zákazníkov z Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Nemecka a samozrejme zo Slovenska.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najkvalitnejšie služby, aby boli vždy splnené požiadavky zadané našimi zákazníkmi. Tento cieľ chceme dosiahnuť neustálym rozvojom našej spoločnosti pomocou správneho usmernenia investícií do nových technológií a získavaním nových skúseností nielen v oblasti výroby, ale aj v oblasti managementu, prístupu k zákazníkom a personalistiky.
Nie je našim zámerom o týchto veciach len veľa písať, ale radi by sme Vám ich aj dokázali.

Neváhajte nás teda kontaktovať s dopytom alebo za účelom ďalších informácií.