Fakturačné údaje

 

 

Tech-mold.sk s.r.o.
Dolný Moštenec 325
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36850063
DIČ: 2022479173
IČ DPH: SK2022479173
Okr. Súd Trenčín, odd. Sro, vl.č. 18391/R

Číslo účtu: 3500045751/0200
IBAN: SK3002000000003500045751
BIC: SUBASKBX