Billing information

Tech-mold.sk s.r.o.
Horný Lieskov 179
018 21 Horný Lieskov

IČO: 36850063
DIČ: 2022479173
IČ DPH: SK2022479173
Okr. Súd Trenčín, odd. Sro, vl.č. 18391/R

Číslo účtu: 3500045751/0200
IBAN: SK300200000000350004575
BIC: SUBASKBX

Banka:
VÚB banka, pobočka Považská Bystrica
Nám. A. Hlinku 23/28
017 21 Považská Bystrica