Billing information:

  Techmold Slovakia s.r.o.

  Dolný Moštenec 325
  017 01 Považská Bystrica
  IČO: 36850063
  IČ DPH: SK2022479173
  Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vl. Č. 18391/R

  Contacts

  Where you can find us