Naše stroje

Vertikálne 5-osové obrábacie centrá

  • Hermle C400 2x
  • Hermle C42U

Horizontálne 5-osové obrábacie centrum

  • GROB G350

3 – osové obrábacie centrum

  • Feeler VMP-23A
  • Feeler TC-20L
  • Feeler VMP-40A
  • Feeler QM-40SA

 

CNC sústruh – Feeler TNC-350

Drôtová rezačka – Hitachi 203Y

Hĺbička – Sodic A65R

Konvenčné stroje: presné súradnicové vyvŕtavačky, frézy, rovinné brúsky, brúska na guľato, Houser planétová brúska